Canlyniadau: Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2009

First published in News

Cystadleuaeth: 1 Unawd Bl 2 ac iau.

1 Ella Evans Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron.

2 Elin Davies Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed.

3 Sara Louise Davies Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul.

Cystadleuaeth: 2 Unawd Bl 3 a 4.

1 Elain Davies Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul.

2 Charlotte Saunders Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed.

3 Anest Eirug Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth.

Cystadleuaeth: 3 Unawd Bl 5 a 6.

1 Meirion Thomas Adran Llambed, Cylch Llambed.

2 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron.

3 Carwyn Hawkins Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Cylch Aeron.

Cystadleuaeth: 4 Deuawd Bl 6 ac iau.

1 Carwyn a Cerian Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Cylch Aeron.

2 Lois a Heledd Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

3 Kelsey a Celine Ysgol Gynradd Comins Coch, Cylch Aberystwyth.

Cystadleuaeth: 5 Parti (Adran) Bl 6 ac iau.

1 Adran Bro Siôn Cwilt, Cylch Aeron.

2 Adran Llanfihangel ar Arth, Cylch Llandysul.

3 Adran Llambed, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 6 Côr (Adran) Bl 6 ac iau.

1 Adran Emlyn, Cylch Llandysul.

2 Adran Bro Siôn Cwilt, Cylch Aeron.

Cystadleuaeth: 7 Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50).

1 Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron.

2 Ysgol Gynradd Glynarthen, Cylch Llandysul.

3 Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 8 Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50).

1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gynradd Tregaron, Cylch Tregaron.

3 Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Cylch Aeron.

Cystadleuaeth: 9 Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150).

1 Ysgol Gynradd Brynsaron, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed.

3 Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi.

Cystadleuaeth: 10 Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150).

1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth.

3 Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 11 Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau.

1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron.

3 Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Cylch Aberteifi.

Cystadleuaeth: 13 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau.

1 Catrin Mai James Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron.

2 Ceindeg Davies Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi.

3 Rosin O'Toole Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul.

Cystadleuaeth: 14 Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau.

1 Seren Taylor Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth.

2 Siân Baddeley Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed.

3 Teddy Davies Ysgol Gynradd Llangeitho, Cylch Tregaron.

Cystadleuaeth: 15 Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau.

1 Ifan Llywelyn Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth.

2 Lewis Tuson Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron.

3 Mererid Jones Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 16 Unawd Piano Bl 6 ac ia.

1 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron.

2 Jay Snow Ysgol Gynradd Rhydlewis, Cylch Llandysul 3 Mared Jones Ysgol Gynradd Pennant, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 17 Unawd Pres Bl 6 ac iau 1 Arran Clarke Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Cylch Aberystwyth 2 Sior Boyesen Ysgol Gynradd Pontgarreg, Cylch Aberteifi 3 Emyr Davies Ysgol Gynradd Llangeitho, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 18 Unawd Telyn Bl 6 ac iau 1 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron 2 Mared Pugh-Evans Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Cylch Aberystwyth 3 Mared Jones Ysgol Gynradd Pennant, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 20 Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 21 Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Rhydypennau, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 22 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Aberbanc, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 25 Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 1 Elin Davies Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed 2 Ella Evans Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron 3 Enfys Morris Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 26 Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 1 Anest Eirug Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth 2 Mared Owen Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed 3 Ffion Williams Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 27 Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 1 Elen Lois Jones Ysgol Gynradd Penlon, Cylch Aeron 2 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron 3 Dyfan Rhys Jones Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 28 Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Rhydypennau, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron 3 Ysgol Gynradd Brynsaron, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 31 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 1 Sara Louise Davies Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul 2 Elin Davies Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed 3 Alaw Evans Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 32 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 1 Rhys Glant Griffiths Ysgol Gynradd Penuwch, Cylch Tregaron 2 Megan Teleri Davies Ysgol Gynradd Llanllwchaearn, Cylch Aeron 3 Alwen Nia Morris Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 33 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 1 Catrin Mai James Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron 2 Megan Jones Ysgol Gynradd Myfenydd, Cylch Aberystwyth 3 Ceindeg Davies Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 34 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi 3 Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 35 Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 1 Adran Llambed, Cylch Llambed 2 Adran Penparc, Cylch Aberteifi 3 Adran Emlyn, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 36 Ymgom Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed 2 Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi 3 Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 38 Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 1 Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 39 Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 40 Dawns Werin Bl 4 ac iau 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed 3 Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 41 Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 1 Ysgol Gynradd Llanarth, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 42 Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 1 Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 43 Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 1 Adran Bro Siôn Cwilt, Cylch Aeron 2 Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 44 Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 45 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed 3 Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 46 Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 1 Mari-Elen Mathias Ysgol Gynradd Talgarreg, Cylch Aeron 2 Niamh O'Brien Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth 3 Elin Hughes Ysgol Gynradd Llanybydder, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 47 Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Rhydypennau, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed 3 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 48 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Comins Coch, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 49 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 1 Lucille Richards Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Heledd Jones Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed 3 Mia Fitzgerald Ysgol Gynradd Trefilan, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 50 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 1 Joshua Ireland Ysgol Gynradd Comins Coch, Cylch Aberystwyth 2 Eloise Wray Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul 3 Neve Harris Ysgol Gynradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 51 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 1 Tega Emeseh Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 William Brookes Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul 3 Julianna Barker Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 52 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 53 Ymgom Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 54 Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 153 Unawd Merched Bl 7-9 1 Mared Lloyd-Jones Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Gwawr Hatcher Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 154 Unawd Bechgyn Bl 7-9 1 Sam Ebenezer Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Aron Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Osian Meilir Ioan Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 155 Deuawd Bl 7-9 1 Sam a Sophie Aelwyd Abercadabra, Cylch Aberystwyth 2 Caryl a Sioned Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Lowri a Mared Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 156 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 1 Elen Thomas Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elliw Mair Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Nia Wyn Jones Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 157 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 1 Iwan Davies Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Tomi Turner Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Rhys Griffiths Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 158 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 1 Nia Wyn a Betsan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Elen a Mari Wyn Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Gwenyth a Lona Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 159 Unawd 19-25 oed 1 Ceirios Haf Evans Aelod Unigol C. Aeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 160 Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 1 Iwan Davies Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Mari Wyn Lewis Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Elen Thomas Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 161 Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 1 Steffan Prys Roberts Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Elen Angharad Morgan Aelod Unigol C. Llandysul, Cylch Llandysul 3 Lisa Healy Aelwyd Ger y Lli, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 162 Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 1 Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Aelwyd Abercadabra, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 164 Parti Merched Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 165 Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 166 Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 167 Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 168 Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 169 Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 170 Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 171 Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Hogie Dim Lol Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Ladis Pantycelyn Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 3 Hogie Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 172 Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 173 Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 175 Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 176 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 1 Sam Ebenezer Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 177 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 1 Elen Thomas Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elin Jones Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Ilar Rees-Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 178 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 1 Lisa Healy Aelwyd Ger y Lli, Cylch Aberystwyth 2 Caryl Haf Aelod Unigol C. Tregaron, Cylch Tregaron 3 Ceirios Haf Evans Aelod Unigol C. Aeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 179 Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 180 Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 1 Megan Haf Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Caitlin Culyer Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Esyllt Jones Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 181 Unawd Llinynnol Bl 7- 9 1 Thomas Mathias Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Llion Thomas Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Gwenllian Llwyd Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 182 Unawd Piano Bl 7- 9 1 Daniel Alldritt Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 2 Fleur Snow Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Gwawr Hatcher Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 183 Unawd Pres Bl 7- 9 1 John Jenkins Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Dafydd Sion Rees Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 184 Unawd Telyn Bl 7- 9 1 Shelley Musker Turner Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 185 Ensemble Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 186 Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 1 Sioned Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Betsan Morgan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Elain Ainsworth Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 187 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 1 Eurion Jones-Williams Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 188 Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 1 Heledd Mair Griffiths Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Rhydian Lake Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 3 Cerith Morgan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 189 Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 1 Cerith Morgan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Huw Evans Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 190 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 1 Llywelyn Jones Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 191 Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 1 Elin a Shelley Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elliw Mair ac Awen Mair Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 193 Ensemble 15 - 25 oed 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 194 Cerddorfa/Band dan 25 oed 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 198 Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 1 Sophie Rudge Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Caryl Griffiths Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 199 Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 1 Sioned a Caryl Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Sam a Sophie Aelwyd Abercadabra, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 200 Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 1 Elliw Mair Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Heledd Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron 3 Ceris James Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 204 Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 206 Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.) 1 Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 207 Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 208 Llefaru Unigol Bl 7 - 9 1 Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 John Jenkins Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 209 Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 1 Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 210 Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Ysgol Uwchradd Aberteifi, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 211 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 1 Hedydd Davies Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Gwenan Jones Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Heledd Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 212 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 213 Llefaru Unigol 19 - 25 oed 1 Elen Angharad Morgan Aelod Unigol C. Llandysul, Cylch Llandysul 2 Enfys Hatcher Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 3 Gwenllian Haf Wyn Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 214 Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 1 Pantycelyn A Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Pantycelyn B Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 217 Ymgom Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 219 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 224 Monolog Bl 10 a dan 19 oed 1 Eilir Pryse Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elliw Mair Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Ilar Rees-Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 225 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 1 Elen Morgan Aelod Unigol C. Llandysul, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 226 Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 227 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 3 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 228 Dawns Werin dan 25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 229 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 1 Cira Sharp-Taylor Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Medi Fflur Evans Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 230 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 1 Llyr Davies Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 231 Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 1 Hannah Rowlands Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 232 Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed 1 Emyr Wyn Evans Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Nathan Ifans Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 3 Morys Erwan Ioan Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 233 Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 1 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 234 Dawns Stepio 12 - 25 oed* 1 Clocswyr Celyn Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 235 Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 236 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 237 Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 1 Ceri Davies Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Osian Meilir Ioan Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Polly Lagdon Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 238 Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 239 Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 1 Rachel Varnham Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Chemise Isaac Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 240 Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 241 Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D) 1 Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 244 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 1 Katrin Padel Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth

Send us your news, pictures and videos

Most read stories

Local Info

Enter your postcode, town or place name

About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree