Cystadleuaeth: 1 Unawd Bl 2 ac iau.

1 Ella Evans Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron.

2 Elin Davies Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed.

3 Sara Louise Davies Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul.

Cystadleuaeth: 2 Unawd Bl 3 a 4.

1 Elain Davies Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul.

2 Charlotte Saunders Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed.

3 Anest Eirug Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth.

Cystadleuaeth: 3 Unawd Bl 5 a 6.

1 Meirion Thomas Adran Llambed, Cylch Llambed.

2 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron.

3 Carwyn Hawkins Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Cylch Aeron.

Cystadleuaeth: 4 Deuawd Bl 6 ac iau.

1 Carwyn a Cerian Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Cylch Aeron.

2 Lois a Heledd Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

3 Kelsey a Celine Ysgol Gynradd Comins Coch, Cylch Aberystwyth.

Cystadleuaeth: 5 Parti (Adran) Bl 6 ac iau.

1 Adran Bro Siôn Cwilt, Cylch Aeron.

2 Adran Llanfihangel ar Arth, Cylch Llandysul.

3 Adran Llambed, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 6 Côr (Adran) Bl 6 ac iau.

1 Adran Emlyn, Cylch Llandysul.

2 Adran Bro Siôn Cwilt, Cylch Aeron.

Cystadleuaeth: 7 Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50).

1 Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron.

2 Ysgol Gynradd Glynarthen, Cylch Llandysul.

3 Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 8 Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50).

1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gynradd Tregaron, Cylch Tregaron.

3 Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Cylch Aeron.

Cystadleuaeth: 9 Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150).

1 Ysgol Gynradd Brynsaron, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed.

3 Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi.

Cystadleuaeth: 10 Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150).

1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth.

3 Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 11 Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau.

1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul.

2 Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron.

3 Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Cylch Aberteifi.

Cystadleuaeth: 13 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau.

1 Catrin Mai James Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron.

2 Ceindeg Davies Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi.

3 Rosin O'Toole Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul.

Cystadleuaeth: 14 Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau.

1 Seren Taylor Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth.

2 Siân Baddeley Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed.

3 Teddy Davies Ysgol Gynradd Llangeitho, Cylch Tregaron.

Cystadleuaeth: 15 Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau.

1 Ifan Llywelyn Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth.

2 Lewis Tuson Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron.

3 Mererid Jones Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed.

Cystadleuaeth: 16 Unawd Piano Bl 6 ac ia.

1 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron.

2 Jay Snow Ysgol Gynradd Rhydlewis, Cylch Llandysul 3 Mared Jones Ysgol Gynradd Pennant, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 17 Unawd Pres Bl 6 ac iau 1 Arran Clarke Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Cylch Aberystwyth 2 Sior Boyesen Ysgol Gynradd Pontgarreg, Cylch Aberteifi 3 Emyr Davies Ysgol Gynradd Llangeitho, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 18 Unawd Telyn Bl 6 ac iau 1 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron 2 Mared Pugh-Evans Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Cylch Aberystwyth 3 Mared Jones Ysgol Gynradd Pennant, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 20 Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 21 Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Rhydypennau, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 22 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Aberbanc, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 25 Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 1 Elin Davies Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed 2 Ella Evans Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron 3 Enfys Morris Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 26 Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 1 Anest Eirug Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth 2 Mared Owen Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed 3 Ffion Williams Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 27 Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 1 Elen Lois Jones Ysgol Gynradd Penlon, Cylch Aeron 2 Nest Jenkins Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron 3 Dyfan Rhys Jones Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 28 Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Rhydypennau, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron 3 Ysgol Gynradd Brynsaron, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 31 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 1 Sara Louise Davies Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul 2 Elin Davies Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed 3 Alaw Evans Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 32 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 1 Rhys Glant Griffiths Ysgol Gynradd Penuwch, Cylch Tregaron 2 Megan Teleri Davies Ysgol Gynradd Llanllwchaearn, Cylch Aeron 3 Alwen Nia Morris Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 33 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 1 Catrin Mai James Ysgol Gynradd Lledrod, Cylch Tregaron 2 Megan Jones Ysgol Gynradd Myfenydd, Cylch Aberystwyth 3 Ceindeg Davies Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 34 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Capel Cynon, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi 3 Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 35 Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 1 Adran Llambed, Cylch Llambed 2 Adran Penparc, Cylch Aberteifi 3 Adran Emlyn, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 36 Ymgom Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cylch Llambed 2 Ysgol Gynradd Penparc, Cylch Aberteifi 3 Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 38 Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 1 Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 39 Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 1 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 40 Dawns Werin Bl 4 ac iau 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed 3 Ysgol Gynradd Felinfach, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 41 Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 1 Ysgol Gynradd Llanarth, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 42 Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 1 Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 43 Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 1 Adran Bro Siôn Cwilt, Cylch Aeron 2 Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 44 Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 45 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed 3 Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 46 Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau 1 Mari-Elen Mathias Ysgol Gynradd Talgarreg, Cylch Aeron 2 Niamh O'Brien Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth 3 Elin Hughes Ysgol Gynradd Llanybydder, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 47 Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 1 Ysgol Gynradd Rhydypennau, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Cylch Llambed 3 Ysgol Gynradd Llandysul, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 48 Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Comins Coch, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 49 Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 1 Lucille Richards Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Heledd Jones Ysgol Gynradd Y Dderi, Cylch Llambed 3 Mia Fitzgerald Ysgol Gynradd Trefilan, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 50 Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 1 Joshua Ireland Ysgol Gynradd Comins Coch, Cylch Aberystwyth 2 Eloise Wray Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul 3 Neve Harris Ysgol Gynradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 51 Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 1 Tega Emeseh Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 William Brookes Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Cylch Llandysul 3 Julianna Barker Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 52 Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 53 Ymgom Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 54 Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 153 Unawd Merched Bl 7-9 1 Mared Lloyd-Jones Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Gwawr Hatcher Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 154 Unawd Bechgyn Bl 7-9 1 Sam Ebenezer Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Aron Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Osian Meilir Ioan Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 155 Deuawd Bl 7-9 1 Sam a Sophie Aelwyd Abercadabra, Cylch Aberystwyth 2 Caryl a Sioned Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Lowri a Mared Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 156 Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 1 Elen Thomas Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elliw Mair Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Nia Wyn Jones Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 157 Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 1 Iwan Davies Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Tomi Turner Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Rhys Griffiths Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 158 Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 1 Nia Wyn a Betsan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Elen a Mari Wyn Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Gwenyth a Lona Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 159 Unawd 19-25 oed 1 Ceirios Haf Evans Aelod Unigol C. Aeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 160 Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed 1 Iwan Davies Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Mari Wyn Lewis Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Elen Thomas Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 161 Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed 1 Steffan Prys Roberts Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Elen Angharad Morgan Aelod Unigol C. Llandysul, Cylch Llandysul 3 Lisa Healy Aelwyd Ger y Lli, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 162 Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 1 Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Aelwyd Abercadabra, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 164 Parti Merched Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 165 Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 166 Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 167 Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 168 Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 169 Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 170 Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 171 Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Hogie Dim Lol Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Ladis Pantycelyn Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 3 Hogie Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 172 Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 173 Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 175 Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 176 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 1 Sam Ebenezer Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 177 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 1 Elen Thomas Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elin Jones Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Ilar Rees-Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 178 Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 1 Lisa Healy Aelwyd Ger y Lli, Cylch Aberystwyth 2 Caryl Haf Aelod Unigol C. Tregaron, Cylch Tregaron 3 Ceirios Haf Evans Aelod Unigol C. Aeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 179 Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 180 Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 1 Megan Haf Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Caitlin Culyer Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Esyllt Jones Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 181 Unawd Llinynnol Bl 7- 9 1 Thomas Mathias Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Llion Thomas Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Gwenllian Llwyd Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 182 Unawd Piano Bl 7- 9 1 Daniel Alldritt Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 2 Fleur Snow Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Gwawr Hatcher Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 183 Unawd Pres Bl 7- 9 1 John Jenkins Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Dafydd Sion Rees Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 184 Unawd Telyn Bl 7- 9 1 Shelley Musker Turner Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 185 Ensemble Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 186 Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 1 Sioned Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Betsan Morgan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Elain Ainsworth Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 187 Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 1 Eurion Jones-Williams Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 188 Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 1 Heledd Mair Griffiths Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Rhydian Lake Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 3 Cerith Morgan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron Cystadleuaeth: 189 Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 1 Cerith Morgan Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 2 Huw Evans Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 190 Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 1 Llywelyn Jones Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 191 Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 1 Elin a Shelley Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elliw Mair ac Awen Mair Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 193 Ensemble 15 - 25 oed 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 194 Cerddorfa/Band dan 25 oed 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 198 Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 1 Sophie Rudge Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Caryl Griffiths Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 199 Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 1 Sioned a Caryl Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Sam a Sophie Aelwyd Abercadabra, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 200 Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 1 Elliw Mair Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Heledd Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron 3 Ceris James Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 204 Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 206 Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.) 1 Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 207 Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 208 Llefaru Unigol Bl 7 - 9 1 Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 John Jenkins Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 209 Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 1 Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 210 Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Ysgol Uwchradd Aberteifi, Cylch Aberteifi Cystadleuaeth: 211 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 1 Hedydd Davies Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Gwenan Jones Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Heledd Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 212 Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU) 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 213 Llefaru Unigol 19 - 25 oed 1 Elen Angharad Morgan Aelod Unigol C. Llandysul, Cylch Llandysul 2 Enfys Hatcher Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 3 Gwenllian Haf Wyn Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 214 Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed 1 Pantycelyn A Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Pantycelyn B Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 217 Ymgom Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 219 Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Uwchradd Tregaron, Cylch Tregaron 3 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 224 Monolog Bl 10 a dan 19 oed 1 Eilir Pryse Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Elliw Mair Dafydd Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 3 Ilar Rees-Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 225 Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 1 Elen Morgan Aelod Unigol C. Llandysul, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 226 Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 227 Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 3 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 228 Dawns Werin dan 25 oed* 1 Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 229 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 1 Cira Sharp-Taylor Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 2 Medi Fflur Evans Ysgol Gynradd Talybont, Cylch Aberystwyth 3 Gwenllian Llwyd Adran Talgarreg, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 230 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 1 Llyr Davies Ysgol Gynradd Gwenlli, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 231 Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed 1 Hannah Rowlands Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 232 Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed 1 Emyr Wyn Evans Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Nathan Ifans Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 3 Morys Erwan Ioan Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 233 Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed 1 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 234 Dawns Stepio 12 - 25 oed* 1 Clocswyr Celyn Aelwyd Pantycelyn, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 235 Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 236 Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul Cystadleuaeth: 237 Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9 1 Ceri Davies Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Osian Meilir Ioan Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Polly Lagdon Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 238 Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9 1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul 3 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 239 Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed 1 Rachel Varnham Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Chemise Isaac Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron Cystadleuaeth: 240 Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed 1 Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth 2 Ysgol Gyfun Aberaeron, Cylch Aeron 3 Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed Cystadleuaeth: 241 Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D) 1 Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth Cystadleuaeth: 244 Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 1 Katrin Padel Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth