Tivyside Advertiser - Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
2003 results
Greeting

Mairwen Harries Published on
09/07/2024

HARRIES Mairwen Dymuna Mairwen, Penlan, Glanrhyd diolch o galon i pawb am y dymuniadau gorau a'r…
 
Birthday

Terry Owen Davies Published on
02/07/2024

Terry Owen Davies
DAVIES Terry Owen Happy 40th Birthday Terry on the 02-07-2024. Lots of love from Mum, Dad, Nigel,…
 
Anniversary

Islwyn and Lorraine Bowen Published on
02/07/2024

BOWEN Islwyn and Lorraine Wishing you both congratulations on your Diamond Wedding Anniversary on…
 
Birthday

Keith Ladd Published on
18/06/2024

LADD Keith "Maesglas" 80 ar Mehefin19eg - Penblwydd Hapus - Cariad Mawr o Stuart, Emma, Kelly,…
 
Greeting

R Robert Published on
04/06/2024

FOR SALE Boxes of suitable items for car booters Contact. Robert. Mob. 07811155156
 
Birthday

Mairwen Harries Published on
21/05/2024

HARRIES Mairwen Penlan, Glanrhyd, Aberteifi Penblwydd Hapus Mami/Nana yn 90 ar 21/05/2024 Cariad…
 
Birthday

Alwyn Jones Published on
07/05/2024

JONES Alwyn "Watford" Happy 90th Birthday 6th May 2024 Love from Morfydd and family xxxxx
 
Birthday

Brian JAMES Published on
23/04/2024

Brian JAMES
JAMES Brian Penblwydd Hapus iawn i ŵr, Dad a Dadcu, yn 80 ar Ebrill 29! Llongyfarchiadau a…
 
Greeting

Elfyn & Hefina Morris Published on
16/04/2024

MORRIS Elfyn & Hefina Dymuna Elfyn a Hefina ddiolch am y negeseuon, cardiau ac anrhegion…
 
Greeting

Rayann Thomas Published on
09/04/2024

Rayann  Thomas
THOMAS Rayann "Penfedw, Boncath" Diolch/Thanks Dymunaf ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb a…
 
Birthday

Des Morris Published on
02/04/2024

Des Morris
MORRIS Des "Pencwarre" Penblwydd Hapus i Dad, tadcu a hen tadcu yn 80 ar y 8/4/24 Cariad mawr Pat,…
 
Birthday

Martha Griffiths Published on
26/03/2024

GRIFFITHS Martha Wishing my Mum and our Grandma a very happy 90th Birthday. With love from Carol,…