Hoffai Cylch Meithrin Eglwyswrw ddiolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth cefnogi’r bore coffi ar ddiwedd mis Medi. Codwyd swm anhygoel gyda £455.95 yn cael ei rhoi i Macmillan a £590 i Mia Lloyd, Penparc, (yn y llun) sydd yn ymladd cancr prin iawn osteosarcoma.