HERE are the death notices published in the Tivyside Advertiser on April 11.

To place a notice, click here:

James Byron Williams (St. Dogmaels)

Peacefully in his home at Maes Y Dre, St. Dogmaels on Monday, April 3. Byron, devoted husband of the late Val, loving father of Jackie, Tracey and respected father-in-law of Gerwyn and Neil, proud grandfather of Christopher, Donna, Elin, Tash, Kirsty and Jamie, and great-grandfather, fond brother of Keith, Sandra and the late Vincent, Mansel, Lyn and Denzil.

A public funeral service was conducted at St. Thomas's church, St. Dogmaels on Friday, April 14 at 11am. Donations if desired to Cardigan Cancer Care received by Mr Peter Evans, Funeral director, 54 Pendre, Cardigan SA431JR. Tel: (01239)615266

Derfel Williams (Trefdraeth)

Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg ddydd Sul, Ebrill 2, David Derfel Williams, o Maes Curig, Trefdraeth yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar Wendy, tad a thad-yng-nghyfraith tyner Gareth a Llinos, Angharad a Brian, tadcu hoffus Sioned a Nia, brawd hoffus y ddiweddar Eulwen ac Eirian.

Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Sadwrn, Ebrill 15 yng Nghapel Ebeneser, Trefdraeth am 12.30 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Brynhyfryd. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i 'Ward 3, Ysbyty Llwynhelyg' trwy law Mrs Lowri Evans Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, Ffon: 01239 621192.

Elizabeth ‘Beti’ Mary Lloyd (Aberteifi)

Yn dawel fore Sul, Ebrill 2il, yn "Cartref", Henllan bu farw Beti Lloyd, gynt o Cnwc-y-Dintir, Aberteifi. Cyn Athrawes ac Uwch Feistres Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Gwasanaeth angladdol i'w pherthnasau ac i'w ffrindiau yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Mercher, Ebrill 19eg am 1 o'r gloch. Dim blodau. Ymholiadau pellach i Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau. (Ffôn 01239 654240).

Michael Scott (Glogue)

Peacefully at his home on Sunday, April 2, Michael Scott, Bron-y-Gaer, Llanfyranch, Glogue aged 78 years. He will be sadly missed by his family and many friends especially in the farming community.

Funeral arrangements to follow. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, Cardigan Tel: 01239 621192.

Ruth Elsie Cardiff (Crymych)

Peacefully in her home on Maes Y Frenni, Crymych on Monday, March 27, aged 90 Ruth, devoted close friend of Joe and Alex, loving mother of Julie, Helen, Brian and Anandabodhi, fond sister of Sam, Steve and the late Mim, loved by many.

A public funeral service was held at St. Cledwyn's Church, Llanglydwen on Tuesday, April 11 at 11:30am, followed by a public committal service at Parcgwyn crematorium, Narberth on Wednesday, April 12 at 1:45pm. Donations if desired to "Paul Sartori" received by Mr Peter Evans, Funeral director, 54 Pendre, Cardigan SA431JR. Tel: (01239)615266.

Rachel Stella Jemima Phillips (Castellnewydd Emlyn)

Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gangwili yn 95 oed, ddydd Mercher, 15fed Chwefror, Stella, Min-y-Graig, Castellnewydd Emlyn. Priod ffyddlon y diweddar Grismond, mam annwyl Helen, mam yng-ngyfraith parchus Paul, mamgu cariadus Steven, Darren, Sophie a hen famgu hoffus.

Angladd preifat yn Eglwys Y Drindod Sanctaidd, Castellnewydd Emlyn Dydd Gwener 14eg Ebrill am 2 o'r gloch. Blodau teulu yn unig, rhoddion os dymunir i Eglwys Y Drindod Sanctaidd Castellnewydd Emlyn, trwy law Mr Hywel Bowen Trefnwyr Angladdau Dewi Davies, Llys Gwyddon, Castellnewydd Emlyn, SA38 9RA. Ffon. 01239 710495.