HERE are the death notices published in the Tivyside Advertiser on April 4.

To place a notice, click here:

Daniel Owen Davies (Boncath)

Yn dawel gyda’i deulu yn ei gartref, Blaenbulan, Boncath, ar Ddydd Sul, Ebrill 2il, yn 72 oed. Ows, tad cariadus Rebecca a Gareth, tad yng nghyfraith parchus Icaro ac Elin, dacu balch Mared ac Osian, Ifan, Tomos, Oscar ac Oliver, dats annwyl Mabli ac Elis, brawd ac wncwl hoffus a ffrind i bawb.

Angladd gyhoeddus yn Eglwys Clydau ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 8fed am 11 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir cyfraniadau tuag at "Nyrsys Cymunedol Crymych" trwy law’r Trefnwr Angladdau, Mr Peter Evans, 54 Pendre, Aberteifi SA43 1JR. Rhif ffôn: (01239) 615266.

Wayne Bishop

Peacefully in Glangwili hospital, Carmarthen on Thursday, March 23, aged 75. Wayne, devoted husband of Sandra, loving father of Gavin and Carys, respected son-in-law of Brad, grampu of Theo, Archie and Jacob.

Public funeral service was held at Parcgwyn crematorium, Narberth on Wednesday, April 5 at 10:45am. There were family flowers only. Donations if desired to "Cardigan Cancer Care" received by Mr Peter Evans, Funeral Director, 54 Pendre, Cardigan SA431JR. Tel: (01239)615266.

Derfel Williams (Trefdaeth)

Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg ddydd Sul, Ebrill 2, David Derfel Williams, o Maes Curig, Trefdraeth yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar Wendy, tad a thad-yng-nghyfraith tyner Gareth a Llinos, Angharad a Brian, tadcu hoffus Sioned a Nia.

Trefniadau'r angladd i ddilyn. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi, Ffon: 01239 621192.

Peter Andrew (Aberporth)

Peacefully in Glangwili hospital, Carmarthen on Tuesday, March 28, aged 76. Peter of Ffordd Y Bedol, Aberporth, devoted husband of Maggie, loving father of Pat and Kate, proud grandfather of Ethni and Merida, respected father-in-law of Becky and Andy.

Private funeral service was held on Thursday, April 6 at 4pm. Enquiries to Mr Peter Evans, Funeral director, 54 Pendre, Cardigan SA431JR. Tel: (01239) 615266.

Ruth Elsie Cardiff (Crymych)

Peacefully in her home 18 Maes Y Frenni, Crymych on Monday, March 27, aged 90. Ruth, devoted close friend of Joe and Alex, loving mother of Julie, Helen, Brian and Anandabodhi, fond sister of Sam, Steve and the late Mim, loved by many.

Public funeral service at St.Cledwyn's Church, Llanglydwen on Tuesday, April 11 at 11:30am, to be followed by a public committal service at Parcgwyn crematorium, Narberth on Wednesday, April 12 at 1:45pm. Black dress code not required. Donations if desired to "Paul Sartori" received by Mr Peter Evans, Funeral director, 54 Pendre, Cardigan SA431JR. Tel: (01239)615266.

Winifred Evans (St Dogmaels)

Peacefully at Withybush Hospital on Saturday, March 18, Winifred Ann Evans, Dunkeld, Church Street, St. Dogmaels aged 76 years. Beloved wife of the late Bill, dear mother of Mandy and the late Maureen, proud grandmother of Jason, Rhys, Jonathan and Mathew, fond sister of John.

Funeral service on Friday, April 14 at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 11.30am. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, Cardigan, Tel: 01239 621192.