HERE are the death notices published in the Tivyside Advertiser on May 10.

To place a notice, click here:

Hilda Jinks

Passed away peacefully at Ashbourne Lodge Care Home, Derbyshire on 25th April 2022 aged 96 years. Beloved wife of the late Arnold, much loved mother of Gary and the late Yvonne, dearly loved nanny to Gemma, Lisa, Charlotte, Vicky and James and the late Jonathon, she will be sadly missed by her ten great grandchildren.

Funeral Tuesday 17th May, service 11.30am in the Round Chapel at Markeaton Crematorium, Derby No flowers by request please but if desired donations for Dementia UK may be made online at www.wathalls.co.uk. Tel 01335 300205

Leslie Jenkins

Yn dawel yng Nghartref Highgrove, Hwlffordd, ar Ddydd Sul 8fed o Fai, bu farw Les (Brynbwa) yn 75 mlwyddynn oed. Brawd i Dai a Rose, Glynwen a Mike, Euros ac Yvonne, Dennis a'r ddiweddar Megan. Angladd hollol breifat.

Gwyneth Peregrine Johnson (Penrhiw)

Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar y 4ydd o Fai, hunodd Gwyneth Johnson,Penrhiw, Boncath, gynt o Trecernydd Glanrhyd. Priod annwyl i Gareth, mam gariadus i Sera ac Aled a'u partneriaid Dylan a Malin. Mam-gu hoffus Gwion, Owain,Loti a Gwennan a chwaer i Etta.

Angladd gyhoeaddus ar Ddydd Gwener, MAi 13eg yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arbeth am 12:15 y prynhawn. Blodau teulu yn unig. Rhoddion os dymunir i Ymatebydd Cyntaf Crymych trwy ddwylo'r trefnydd angladdau Ceiwryn John, Noyadd,Eglwyswrw, Crymych Rhif ffon 01239 891679.

Peacefully in Glangwili hospital on the 4th of May saw the passing of Gwyneth Johnson Penrhiw, Boncath, previously of Trecernydd, Glanrhyd. Dear Wife of Gareth, loving mother to Sera and Aled and their partners Dylan and Malin. Grandmother of Gwion,Owain, Loti and Gwennan, Sister to Etta.

Public Funeral on Friday May 13th at Parc Gwyn Crematorium,Narberth at 12:15pm. Family Flowers only. Donations if desired to Crymych First Responder, kindly received by the funeral director Ceirwyn John, Noyadd, Eglwyswrw, Crymych Telephone 01239 891679

Rosa Griffiths

Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd ddydd Llun, Ebrill 25, 2022, Rosa Eileen Griffiths, Fferm Y Traws, Eglwyswrw yn 92 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Evan, mam gariadus Eirwyn a Bethan, mam-yng-nghyfraith barchus y diweddar Richard, mamgu balch Hanna, Dafydd, Elinor, Llion, Rhys ac Ynir, hen famgu hoffus Osian, Jac, Tomos, Aron, Ifan, Elsi a Cadi.

Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Sadwrn, Mai 14 yng Nghapel Ebeneser Dyfed am 2.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i 'Ambiwlans Awyr Cymru' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

Griffith George James (Llechryd)

Suddenly after a short illness on Saturday April 30th at his home 20 Gwynfa, Glanarberth, Llechryd Griff devoted and much loved husband of Linda, loving father of Andrew & Liz, and step father of Wyn, respected father in law of Helen and Scott, proud grandfather of Cameron, Sienna, Gethin, fond brother of Lenette.

Public funeral service at Parc Gwyn Crematorium Narberth on Thursday May 12th at 10:45am. Donations if desired towards Cardigan Cancer Care received by the funeral director Mr Peter Evans, 54 Pendre, Cardigan, SA43 1JR. Tel 01239 615266

Oliver Newman-Jones (Brynhoffnant)

Passed away unexpectedly at his home in Gloucester on Monday, 25th April, 2022 aged 39 years. Ollie formerly of Blaencwm, Brynhoffnant. Beloved husband of Bethan, loving son of Jan and Christine, cherished brother of Bronwen, Jana and Miriam, proud uncle and treasured son-in-law.

Public funeral service will be held at St Tysilio Church, Llandysiliogogo, SA44 6LH on Tuesday, 10th May at 11am. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to St Tysilio Church and Cardiff Heath Cardiology Unit kindly received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Tel: 01239 654240).

Alan Brockbank (Rhoshill)

Peacefully at his home in the arms of his loving wife on Monday, May 2, 2022, Alan Maurice Brockbank, Hedd Annedd, Rhoshill aged 78 years. Alan leaves his wife of 54 years Hilary, son Phillip, daughter Suzie, daughter in law Lisa, five grandchildren and five great-grandchildren.

Private funeral service on Monday, May 16. Family flowers only, but donations, if desired, to the Oxford Transplant Foundation c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Iris Davies (Llechryd)

Peacefully at Llwyndyrys Care Home on Monday, May 9, 2022 Iris Mary Davies, Onnen Deg, Llechryd aged 90 years. Beloved wife of the late Gwyn, much loved mother of Alan, Brian and his wife Elaine.

Funeral arrangements to follow. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, Cardigan Tel: 01239 621192.

Evelyn Budd (Newcastle Emlyn)

Peacefully on Friday 22nd April, 2022 at Llwyndyrys Residential Home, Llechryd, Evelyn aged 86 years of Lloyds Terrace, Adpar, Newcastle Emlyn. Beloved daughter of the late Dr S. G & Mrs Annie Budd, loving sister of the late Edward, fond aunt of Owen & Elizabeth. Will be sadly missed by all who knew her.

Private Funeral Service at Parc Gwyn Crematorium, Narberth on Friday 13th May at 11.30am. Family flowers only, donations in lieu if desired to "N. C. Emlyn Ambulance Trust Fund" Received by Mr Dewi Davies Funeral Director, Llys Gwyddon, Newcastle Emlyn. SA38 9RA. For further enquiries call Hywel on 07974 105 323.

Gwenda Davies (Llechryd)

Peacefully in her sleep at Llwyndyrys Care Home on Friday, April 22, 2022, Gwenda Davies, The Lodge, Llechryd aged 86 years. Much loved mother of Rowland, Richard and Sian, an adored grandmother and great-grandmother, she will be missed by her many friends.

Public funeral service on Saturday, May 14 at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 1pm. Family flowers only, but donations, if desired, to 'Tenovus' c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Adrian David Jones (Whitland)

Peacefully at Glangwili Hospital on Thursday 5th May, Eddy of Caravan Pencnwc, Whitland, son of the late Dai and Ena, loving brother of Cynthia, respected brother-in-law of Hywel, proud uncle of William, Tim, Lowri & Emyr, and nephew of Edwin, Brenda and Lilian and a friend to many.

Public funeral service at Parc Gwyn Crematorium Narberth on Saturday May 21st at 12:15. Donations if desired toward Wales Air Ambulance received by the funeral director Mr Peter Evans 54 Pendre, Cardigan SA43 1JR, Tel 01239 615266.