Gan fod canolfan y pentref yn cael ei adnewyddu, cynhaliwyd Sioe Cynnyrch Cartref Brynberian eleni yn festri'r capel.

Bu’n llwyddiant mawr a nifer dda o eitemau yn cael eu arddangos.

Llywydd y dydd oedd un o cyn-ddisgyblion yr hen ysgol sef Mr Alwin Liebscher, Penygroes.

Cafwyd geiriau pwrpasol iawn ganddo a diolch iddo am ei rhodd gael.

CANLYNIADAU

Llysiau a Ffrwythau

Pys: 1 a 2, Eurfryn Phillips, Hermon; 3, Sandra Llewellyn, Brynberian

Ffa: 1 a 2, Eurfryn Phillips

Cidnabens: 1 a 3, Teifryn Davies, Nanhyfer; 2, Mair Harries, Eglwyswrw Betys: 1 a 2, Eurfryn Phillips; 3, Mair Harries

Moron: 1 a 2, Eurfryn Phillips; 3, Gill Lewis, Brynberian

Corbwmpen: 1, Alwyn Phillips, Trefdraeth; 2, Mair Harries

Cabetsen: 1 a 2, Mair Harries

Ciwcymbr: 1, Mari Davies, Brynberian; 2, Eurfryn Phillips; 3, Ken a Rosleen Rees, Eglwyswrw Cennin: 1, Eurfryn Phillips; 2, Alwyn Phillips; 3, Jackie Lewis. Crosswell

Pompiwn: 1 a 3, Teifryn Davies; 2,Jackie Lewis

Panas: 1, Eurfryn Phillips

Wniwn gosod: 1 a 2, Eurfryn Phillips; 3, Teifryn Davies

Wniwn o hadau: 1, Eurfryn Phillips

Sibwns: 1, Eurfryn Phillips; 2, Alwyn Phillips

Tomato Allie: 1 a 2, Ken a Rosleen Rees; 3, Anita Parry, Boncath

Bwndel o Tomatos: 1, Mair Harries; 2, Geoff a Christine Phillips, Brynberian; 3, Marilyn Williams, Maenclochog

Tomato Ceirios: 2, Mari Davies; 3, Ken a Rosleen Rees

Tato Gwyn: 1 a 2, Eurfryn Phillips; 3, Marilyn Williams

Taten Drymaf: 1, GillLewis

Tato Lliw: 1 a 2, Eurfryn Phillips

Riwbob: 2, Susan Neil, Wdig; 3, Teifryn Davies

Persli: 1, GillLewis

Llysieuol siap od: 1, GillLewis

Afalau Coginio: 1, Peter Kent, Brynberian; 2, Alwyn Phillips; 3, Alys Jones, Blaenffos

Afalau Bwyta: 1, Fleur Buston, Crosswell; 2, Irene Payne, Brynberian; 3, Ivy Edwards, Blaenffos

Persen: 1, Jackie Lewis; 2, Alys Jones

Eirin: 1 a 3, Carolyn Morgan, Brynberian; 2, David Gold, Brynberian

Dysgl o Ffrwythau: 1, Irene Payne; 2, Geoff a Christine Phillips; 3, Anita Parry

COGINIO

Bara: 1, John Harries, Penfro; 2, Joan Cole, Carew; 3, Marilyn Williams

Byns: 1 a 2, John Harries; 3, Joan Cole

Sgons: 1, John Harries; 2 a 3, Susan Neil

Pice-ar-y-maen: 1 a 2, Elin Phillips, Brynberian; 3, Maisie James,Crosswell

Bara Brith: 1, Mair Harries; 2,Susan Neil; 3, Joan Cole

Ysbwng Addurnedig neu Cacen Nofelti: 1, Mair Harries; 2, John Harries; 3, Rose Appleby, Brynberian

Ysbwng Blaen: 1, Trish Melhuish, Brynberian; 2, John Harries; 3,Susan Neil

Cacen Ffrwythau: 1, Joan Cole; 2, Mair Harries; 3, Rosleen Rees

Traybake: 1, Louise Vaan, Brynberian; 2, Susan Neil3, Trish Melhuish

Tarten: 1,John Harries2, Joan Cole; 3, Susan Neil

Cacen Lemwn: 1, TracyJames, Maenclochog; 2, Priscilla Heugl; 3, John Harries

Cacennau bach wedi addurno: 1 a2, Rose Appleby; 3, John Harries

Shortbread: 1, John Harries; 2, Susan Neil; 3,Priscilla Heugl

Quiche: 1, Joan Cole; 2, Mair Harries; 3, Susan Neil

Cacen Moron: 1, Joan Cole; 2, Mair Harries; 3, Barbara Kent, Brynberian

Wy Scotyn: 1, George Vaan; 2, John Harries; 3, Mair Harries

Chwech wy: 1, Chris Geary; 2, Ken a Rosleen Rees; 3, Geoff a Christine Phillips

BLODAU

Asters: 1, Norman Brewer, Brynberian; 2 a 3, Maria Head, Brynberian

Delia Pom-Pom: 1 a 2,Teifryn Davies

Delia addurno: 1 a 2,Teifryn Davies; 3, Jacqui Thomas, Crosswell

Pansis: 1, Elin Phillips; 2 a 3, Rhian Rees, Brynberian

Pys Per: 1, Catrin Phillips, Boncath; 2, Irene Payne

Hydrangea: 1 a 2, Rhian Rees; 3, Elin Phillips

Hydrangea - Lace cap: 1, Elon Phillips; 3, Fleur Buston

Rhosyn Floribunda: 1, Jackie Lewis

Rhosyn Te: 1, Millie Jenkins, Brynberian

Ffwsia: 1 a 2, Janet Phillips, Brynberian; 3, Millie Jenkins

Rhosyn: 1, Jackie Lewis; 2, Millie Jenkins

Trefniant Blodeuol: 1, Cerys Mathias, Boncath

Blodau Cymysg: 1, Fleur Buston; 2, Irene Payne; 3, Jacqui Thomas

Trwyn y Llo: 1, Norman Brewer

Trefniant ar raddfa fechan: 1 a 3, Angela Walmsley, Brynberian; 2, Awena Wilson, Brynberian

GWAITH LLAW

Tegan Addurnol: 1, Maria Head; 2, Marian Llewellyn, Crymych; 3, Beti James, Trefdraeth

Clytwaith: 1, Jackie Lewis; 2, Janet Thomas, Penparc

Gwau a Llaw: 1, Beti James; 2, Marian Llewellyn; 3, Llinos Davies

Croespwyth: 1, 2, a 3, Sharon Evans, Llangolman

Gemwaith: 1 a 2, Dawn Thomas, Tregaron; 3, Miriam Grim, Cwm Gwaun

Gwniadwaith: 1, Aeres James, Trefdraeth; 2, Miriam Grim

Cwilt: 1, Sharon Evans

FFOTOS

Joio Byw: 1, Maria Head; 2, Alistair Vaan; 3, Tracy James

Brynberian: 1, Maya a Gwen Welton, Brynberian; 2 a 3, Martin Lewis, Trefdraeth

Machlud Haul: 1 a2, Martin Lewis; 3, Norman Brewer

Natur: 1, Sharon Evans; 2, Martin Lewis; 3, Leighanne. Jones, Blaenffos

GWAITH PLANT

Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2, Anifail allan o llysiau a Ffrwythau: 1 a 2, Ifan Lewis, Brynberian; 3, Lili Williams, Llangolman

Llun o Enfys: 1 a 2, Lili Williams; 3, Guto Williams, Llanycefn

Bisgedi wedi addurno: 1 a 3, Ifan Lewis; 2, Lili Williams

BLWYDDYN 3-6

Ffram ffoto wedi addurno: 1, Beca Llewellyn. Blaenwaun; 2, Manon Llewellyn, Blaenwaun; 3, Sioned James, Maenclochog

Model allan o Lego: 1, Harri Llewellyn, Llandudoch; 2, Dafydd Parry, Mynachlogddu; 3, Cadi Williams, Llanycefn

Pitsa: 1, Cadi Williams; 2, Beca Llewellyn; 3, Manon Llewellyn

YSGOL UWCHRADD

Ailgylchu: 1 a 2, Rhian James, Maenclochog; 3, Cerys Mathias, Boncath

Llun mewn pensil: 1 a 2, Cerys Mathias; 3, Fflur Griffiths, Wystog

Cacen cwpan wedi addurno: 1 a 2, Rhian James; 3, Sophie Davies, Cenarth

Dosbarthwyd cwpanau a medalau i'r enillwyr fel y canlyn:

Llysiau a Ffrwythau - Eurfryn Phillips, Hermon

Coginio - John Harries, Penfro

Blodau - Teifryn Davies, Nanhyfer

Gwaith Llaw - Sharon Evans, Llangolman

Ffotos - Martin Lewis, Trefdraeth

Gwaith Plant DD, Blwyddyn 1 a 2 -Ifan Lewis, Brynberian

Blwyddyn; 3-6 - Beca Llewellyn, Blaenwaun

Ysgol Uwchradd - Rhian James, Maenclochog

Tarian Ysbwng Addurnedig - Mair Harries, Eglwyswrw

Yn dilyn cafwyd arwerthiant o nwyddau a oedd yn rhoddedig gan yr arddangoswyr a chodwyd swm sylweddol o arian.

Hoffai'r pwyllgor ddiolch o galon i bawb am eu cefnogaeth a'i haelioni ac i'r beirniaid am eu gwaith.