Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
In Memoriam

John Lynn Davies

Published on 26/03/2024

JOHN LYNN DAVIES, BRYNSTOP, CRYMYCH I Gofio'n Annwyl am Lynn, Priod, Tad a Thadcu annwyl iawn hunodd Ddydd Gwener y Groglith, Mawrth 25ain, 2016 yn 84 mlwydd oed. Gwag yw'r aelwyd heb dy gwmni, amser a gilia ond hiraeth a erys. Audrey a'r teulu.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.