Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
In Memoriam

Keith Thomas BOWEN

Published on 31/07/2023

BOWEN Keith Thomas Keith, Waungiach, Boncath i gofio'n annwyl am ŵr, tad, tad-yng-nghyfraith a thadcu arbennig iawn a hunodd Dydd Iau 4ydd Awst, 2022. Yn dawel mae'r hiraeth yn aros, fe garem eich gweld lawer pryd, diolchwn fod gennym atgofion, a'r rheini'r gorau'n y byd. Byth mewn cof Ann, Elgan, Glenda, Rhian a'u teuluoedd.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.