Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
In Memoriam

JAMES THOMAS THOMAS

Published on 17/07/2023

THOMAS JAMES THOMAS I gofio'n annwyl am Tom, Arfryn Eglwyswrw, priod, tad, tad-cu a hen dad-cu a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed ar 19 o Orffennaf 2023. Gwag yw'r aelwyd heb eich cwmni. Byth mewn cof. Cariad mawr Edna a'r merched xx

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.