Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
In Memoriam

Mary Hannah Jones

Published on 14/11/2023

Mary Hannah Jones Er cof annwyl am Wraig, Mam a Mam-gu sef Mary Hannah Jones 36 Blaenwern, Castell Newydd Emlyn Hunodd 12 Tachwedd 2013 Dal i gofio un mor annwyl, A wnaeth gymaint drosom ni. Nid oes neb ond Duw yn gwybod, Pa mor fawr yw'n hiraeth ni. Gareth, Marc, Martin, Marie a'u teuluoedd

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.