Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Sarah Edna Thomas

Published on 13/05/2024

THOMAS Sarah Edna Yn dawel yn ysbyty Llwynhelig dydd Sul 28 o Ebrill 2024, 83 oed. Edna, gwraig ffyddlon y diweddar Tom, mam annwyl Jennifer, Ruth, Bronwen a Catrin, mam ymgyfraeth Allan, Ceri, Kevin a Phillip, mamgu balch Carys, Liam a Sara, Elin, Rhys a Mari, a hen famgu Macsan a Tomos. Cynhaliwyd gwasanaeth angladd preifat trwy ddwylo'r trefnydd angladdau Mr Peter Evans, 54 Pendre, Aberteifi SA431JR. Rhif Ffôn: (01239) 615266

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.