Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Evan Laurence Selby

Published on 26/03/2024

SELBY Evan Laurence Yn dawel yng Nghartref Glyn Nest, Castell Newydd Emlyn ar ddydd Iau 21ain Mawrth 2024 hunodd Laurence Tŷ'r Allt, Abercych a gynt Gellideg, Abercych yn 95 mlwydd oed; mab annwyl y diweddar William ac Elenor, brawd a brawd-yng-nghyfraith hoffus y diweddar Wil a Nesta, Elsie, Megan a Jack; ewythr diffuant John, Ceinwen a'i phriod Alun, gôr-ewythr hoffus Geraint, Aled a'i teuluoedd; perthynas, ffrind a chmeriad unigryw. Gwasanaeth Angladdol Cyhoeddus yn Eglwys Dewi Sant, Garreg Wen ger Abercych ddydd Mawrth 2il Ebrill 2024 am 1.30 o'r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym Mynwent Eglwys Dewi Sant Bridell. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at Cartref Glyn Nest neu Ward Cadog, Ysbyty Glangwili trwy law yr Ymgymerwr Angladdau, Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. Ffôn (01239) 851005. www.lewisfunerals.co.uk ------------ SELBY Evan Laurence Peacefully at Glyn Nest Residential Home, Newcastle Emlyn on Thursday 21st March 2024 Laurence, Tŷ'r Allt, Abercych and formally Gellideg, Abercych passed away aged 95 years; dear son to the late William and Elenor; fond brother and brother-in-law of the late Wil and Nesta, Elsie, Megan and Jack, treasured uncle of John, Ceinwen and her husband Alun, much loved great-uncle of Geraint, Aled and their families, a popular much loved relative, friend and character. Public Funeral Service at St David Church, Garreg Wen near Abercych on Tuesday 2nd April 2024 at 1.30p.m. followed by an Interment at St David Church Cemetery, Bridell. Family flowers only, donations may be given in memory if so desired towards Glyn Nest Residential Home or Cadog Ward Glangwili Hospital via the Funeral Director Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. (01239) 851005 www.lewisfunerals.co.uk

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.