Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Roy (Poke) PHILLIPS

Published on 05/03/2024

PHILLIPS Roy (Poke) Yn sydyn yn ei gartref ddydd Mawrth, Chwefror 27, 2024, David Roy Phillips, Henllys, Tegryn yn 72 mlwydd oed. Gwr a ffrind gorau Gay, tad a thad-yng-nghyfraith cariadus Wayne a Win, Mark a Melanie, tadcu annwyl Isabella ac Alfie, mab-yng-nghyfraith Bernice a'r diweddar Phil, brawd a brawd yng-nghyfraith hoffus. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Gwener, Mawrth 15 yn Eglwys Sant Clydau am 2.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, tuag at 'Ambilwans Awyr Cymru' trwy law y Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, SA43 1DF. Ffon: 01239 621192.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.