Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Ralph Vaughan

Published on 05/03/2024

VAUGHAN Ralph Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Llun, Chwefror 26, 2024. bu farw Ralph Vaughan, Fagwrgoch, Glanrhyd yn 89 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar Vera, tad cariadus Martin, Parry, Andrew, Joanna a'r diweddar David, brawd hoffus Roy, tad-yng-nghyfraith, tadcu a hen-dadcu tyner. Cynhelir gwasanaeth o ddiolchgarwch am ei fywyd yn Amlosfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Mawrth, 12 o Fawrth am 2.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, tuag at 'DPJ Foundation' trwy law'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, SA43 1DF. Ffon: 01239 621192. Ralph Vaughan of Fagwrgoch, Glanrhyd passed away on Monday, February 26, 2024, aged 89 years, after a short stay at Glangwili Hospital. Beloved husband of the late Vera, loving father of Martin, Parry, Andrew, Joanna and the late David, dear brother of Roy, loving father-in-law, 'Datcu' and 'Great Datcu'. Please join us to celebrate Ralph's life, at Parc Gwyn Crematorium, Narberth on Tuesday. March 12 at 2.30pm. Family flowers only please. No dress code. Donations if desired to the 'DPJ Foundation' c/o Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan, SA43 1DF. Tel: 01239 621192.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.