Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

John Evans

Published on 05/03/2024

EVANS John Yn dawel yn ei gartref, yng nghwmni ei deulu, Dydd Mawrth 27ain Chwefror 2024. John Evans, Castle Lodge, Eglwyswrw yn 84 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Caroline. Tad cariadus Marina, Janet, Edwina a Dylan. Tad yng nghyfraith parchus Gareth, Mark, Ken a Helen. Tadcu tyner Meurig, Carys, Sion, Sioned, Bethan, Siân a'r diweddar Steffan. Hen Dadcu addfwyn Nansi, Alys, Ina a Malen. Ffrind da i Olivia. Gwasanaeth angladd cyhoeddus Dydd Iau, Mawrth 7fed 2024 yn Eglwys Sant Cristiolus, Eglwyswrw am 11 y bore. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion os dymunir tuag at: Hosbis yn y Cartref Paul Sartori, Meddygfa Preseli, a Ward Derwen Ysbyty Glangwili trwy law Ceirwyn John, Noyadd, Eglwyswrw, Trefnwr Angladdau 01239 891679. EVANS John Passed away peacefully at his home, surrounded by his family on Tuesday 27th February 2024. John Evans, Castle Lodge, Eglwyswrw. Aged 84. Beloved husband of the late Caroline, much loved father of Marina, Janet, Edwina and Dylan. Respected Father-in-law of Gareth, Mark, Ken and Helen. Loving Grandfather of Meurig, Carys, Sion, Sioned, Bethan, Siân and the late Steffan. Adored Great Grandfather of Nansi, Alys, Ina and Malen. A good friend to Olivia. Public funeral Service on Thursday 7th March 2024 at St Christiolus Church, Eglwyswrw at 11am. Family flowers only, but donations if desired to: Paul Sartori Hospice at Home, Preseli Practice, and Derwen Ward Glangwili Hospital c/o Ceirwyn John, Noyadd, Eglwyswrw, Funeral Director 01239 891679.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.