Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

John Marlais Hughes

Published on 27/02/2024

HUGHES John Marlais After a serious illness, peacefully on Wednesday, 7th February at Hereford Hospital Marlais passed away at the age of 82 years old. A beloved and devoted husband of Cherry, a respected father of Alun and Gareth, loving father in law, stepfather, dear grandfather and great grandfather, a former headteacher of Ysgol Gynradd Aberbanc Llandysul and Ysgol Gynradd Pontgarreg, Llangrannog, Marlais will be remembered for his dedication and an active member of his community. Public funeral service at Forest of Dean Crematorium on March 14th at 11.30am. Donations in his memory to be for, Pulmonary Fibrosis Trust and can be sent to Ledbury Funeral services, 132 The Homend, Ledbury, HR8 1BZ, Tel; 01531 633388 Ar ôl salwch difrifol, yn dawel ddydd Mercher, 7fed Chwefror yn Ysbyty Henffordd bu farw Marlais yn 82 mlwydd oed, gŵr annwyl ac ymroddgar i Cherry, tad parchus i Alun a Gareth, tad yng nghyfraith a llysdad cariadus a thadcu a hen dadcu annwyl, bu Marlais yn gyn-bennaeth Ysgol Gynradd Aberbanc Llandysul Ceredigion ac Ysgol Gynradd Pontgarreg, Llangrannog, Ceredigion ac fe gofier amdano am ei ymroddiad ac yn aelod gweithgar o'i gymuned. Gwasanaeth angladd cyhoeddus yn Amlosgfa Fforest y Ddena ar Fawrth 14eg am 11.30 o'r gloch. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar ar gyfer Ymddiriedolaeth Ffibrosis yr Ysgyfaint a gellir eu hanfon i wasanaethau Ledbury Funeral, 132 The Homend, Ledbury, HR8 1BZ, Ffôn; 01531 633388.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.