Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

James Brian Thomas

Published on 30/01/2024

THOMAS James Brian (Twch) Yn dawel yn ysbyty Glangwili dydd Mawrth 23ain Ionawr 2024. Brian o Maesllewelyn gynt o Bwlch-y-ffin, Abercych, tad annwyl Nia a Emyr, tadcu balch Llyr, brawd hoff i Gaynor, Michael, Stephen a Sharon. Angladd breifat yn eglwys St.Davids, Bangor Teifi dydd Llun 5ed Chwefror am 12 or gloch. Rhoddir os dymunir tuag at "Parkinson's UK" trwy law trefnwr angladdau Mr Peter Evans, 54 Pendre, Aberteifi SA431JR. Rhif ffon: (01239)615266.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.