Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Verona Buddug (Sister VB) REES

Published on 16/01/2024

REES Verona Buddug (Sister VB) Peacefully at home on Thursday, 4th January 2024, aged 90 years, with her family by her side, Verona of Bro Helyg, Rhydargaeau, Carmarthen. Beloved wife of the late Gwyn, loving mother of Ceri and his wife Claire, proud Mamgu of Ella and Iolo, dear sister of Jeanian, Rhiannon and the late Ifor, Tegwyn and Endaf. Strictly private Funeral. Family flowers only. Donations in lieu, if desired, to: "Cancer Research UK" received by Glanmor Evans & Son, Funeral Directors, Carmarthen. *** Yn dawel yn ei chartref ar ddydd Iau, 4ydd Ionawr 2024, yn 90 oed, gyda'i theulu wrth ei hymyl, Verona o Bro Helyg, Rhydargaeau, Caerfyrddin. Priod annwyl y diweddar Gwyn, mam gariadus Ceri a'i wraig Claire, Mamgu falch Ella ac Iolo, chwaer annwyl Jeanian, Rhiannon a'r diweddar Ifor, Tegwyn ac Endaf. Angladd hollol breifat. Blodau'r teulu yn unig. Rhoddion er cof, os dymunir, i: "Ymchwil Canser y DU" trwy law Glanmor Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PG 01267 237100

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.