Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Greta Olwena Snow

Published on 16/01/2024

SNOW Greta Olwena Peacefully at Bronglais Hospital on Monday, December 25th, 2023 aged 85 years, Greta of Hafan, Tanygroes, beloved wife of Ron, cherished mother and mother-in-law of Lynn and John, Peter and Nicky, devoted grandmother, and loving sister of Iona, Phil and the late Eifion, Arthen and Enfys. Public funeral at Parc Gwyn Crematorium, Narberth on Thursday, January 25th, 2024 at 1pm. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to Dementia UK received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS (Tel: 01239 654240). Yn dawel yn Ysbyty Bronglais ddydd Llun, Rhagfyr 25ain, 2023 yn 85 mlwydd oed hunodd Greta, Hafan, Tanygroes, priod cariadus Ron, mam a mam-yng-nghyfraith annwyl Lynn a John, Peter a Nicky, mam-gu addfwyn, a chwaer hoffus Iona, Phil a'r diweddar Eifion, Arthen ac Enfys. Angladd gyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Iau, Ionawr 25ain, 2024 am 1 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at Dementia UK trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Ffôn: 01239 654240).

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.