Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

William Richard Griffiths

Published on 05/12/2023

GRIFFITHS William Richard Yn dawel yn ysbyty Withybush ar ddydd Sul 26ed Tachwedd, yn 72 oed. Annwyl frawd Huw, Rose a Keith, ewythyr balch I Anwen, Meinir a Meleri, hen ewythyr caredig I Amy, Connor a Tara. Angladd preifat yn Blaenwaun, Llandudoch. Amoliafay ym mellach i Mr Peter Evans, Trefnwr angladdau, 54 Pendre, Aberteifi SA43 1JR. Rhif ffon: (01239)615266.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.