Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

David Michael Evans

Published on 05/12/2023

EVANS David Michael Yn dawel yn ei gartref Golygfa, Llangrannog dydd Gwener ar 24ain o Dachwedd gydau deulu. Deio, gwr annwyl Lynda, tad cariadus Huw, Dafydd, Tomos, Gwilym a Marged, mab ffyddlon i Jane-Mary a diweddar Alun Llywelyn, brawd hoffus i Ken, Elonwy, Goronwy, Jaci, Eirlys a diweddar Iona. Angladd cyhoeddus yn Amlosgfa Parcgwyn, Arberth ar ddydd Mercher Tachwedd 6ed am 12:15. Rhoddion os dymunir tuag at "MAGGIE'S CENTER" trwy law Mr Peter Evans, Trefnwr Angladdau, 54 Pendre, Aberteifi, SA431JR. Rhif ffon: (01239) 615266

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.