Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Philip THOMAS

Published on 05/12/2023

THOMAS Philip Lewis Yn sydyn yn ei gartref ar Iau 30 ain o Dachwedd, bu farw Philip Lewis Thomas, Cnwc Y Dintir, Aberteifi (Phil Pantycoed). Priod ffyddlon y ddiweddar Barbara, brawd annwyl Janice, Elliot, Gaynor a'r diweddar Jean a Gordon, brawd-yng-nghyfraith, wncwl, ac hen-wncwl hoffus. Gwasanaeth hollol breifat. Ymholiadau pellach tuag at Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon: 01239 621192. ************** Passed away suddenly at home on Thursday, 30 November, Philip Lewis Thomas, Cwnc Y Dintir, Cardigan (Phil Pantycoed). Beloved husband of the late Barbara, dear brother of Janice, Elliot, Gaynor and the late Jean and Gordon, brother-in-law, fond uncle, and great-uncle. Strictly private funerals. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan. Tel: 01239 621192.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.