Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Hywel Davies

Published on 28/11/2023

DAVIES Hywel Yn dawel yn ei gartref, Fronwen, Ferwig ddydd Gwener, 17eg Tachwedd, 2023 yn 96 oed, hunodd Hywel, gynt o Gwynfro, Ferwig. Priod annwyl y ddiweddar Elsita, partner ffyddlon Joan, tad a thad-yng-nghyfraith parchus Meurig a Sandra, Alan ac Elaine, Aled a Julie, tad-cu a hen dad-cu cariadus a ffrind i lawer. Angladd gyhoeddus yng Nghapel Siloam, Ferwig ddydd Iau, 30ain Tachwedd am 1 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at 'Alzheimer's Research UK' trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Ffôn: 01239 654240). Peacefully at home, Fronwen, Ferwig on Friday, 17th November, 2023, aged 96 years, Hywel, formerly of Gwynfro, Ferwig. Beloved husband to the late Elsita, devoted partner to Joan, respected father and father-in-law to Meurig and Sandra, Alan and Elaine, Aled and Julie, loving grandfather and great-grandfather and a friend to many. Public funeral at Siloam Chapel, Ferwig on Thursday, 30th November at 1 o'clock. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to Alzheimer's Research UK received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Tel: 01239 654240).

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.