Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Hywel Davies

Published on 21/11/2023

DAVIES Hywel Yn dawel yn ei gartref, Fronwen, Ferwig ddydd Gwener, 17eg Tachwedd, 2023 yn 96 oed, hunodd Hywel, gynt o Gwynfro, Ferwig. Priod annwyl y ddiweddar Elsita, partner ffyddlon Joan, tad parchus Meurig, Alan ac Aled, tad-cu a hen dad-cu cariadus a ffrind i lawer. Angladd gyhoeddus yng Nghapel Siloam, Ferwig ar ddyddiad i'w drefnu. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at Alzheimer's UK trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Ffôn: 01239 654240). Peacefully at home, Fronwen, Ferwig on Friday, 17th November, 2023, aged 96 years, Hywel, formerly of Gwynfro, Ferwig. Beloved husband to the late Elsita, devoted partner to Joan, respected father to Meurig, Alan and Aled, loving grandfather and great-grandfather and friend to many. Public funeral at Siloam Chapel, Ferwig to be arranged. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to Alzheimer's UK received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Tel: 01239 654240).

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.