Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Ann Davies (Rhydymaen)

Published on 14/11/2023

DAVIES Ann (Rhydymaen) Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg ddydd Llun, Tachwedd 6, 2023, Isabel Ann Davies, Rhydymaen, Felindre Farchog, Crymych yn 78 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Keith, mam gariadus Richard a Robert, mam-yng-nghyfraith dyner Gunhild a Rhunedd, mamgu balch Mererid, Brynmor, Peder, Morgan, Saran ac Arthur, chwaer hoffus Margaret a'r diweddar Basil, John a Roger. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Mercher, Tachwedd 15 yng Nghapel Penuel Cemaes, Glanrhyd am 11.30 o'r gloch. Dim blodau, yn ol ei dymuniad, ond rhoddion, os dymunir, i'r 'Oxygen Therapy Unit' yn Aberteifi trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192. **************** Peacefully at Withybush Hospital on Monday, November 6, 2023, Isabel Ann Davies, Rhydymaen, Felidre Farchog, Crymych aged 78 years. Beloved wife of the late Keith, much loved mother of Richard and Robert, dear mother-in-law of Gunhild and Rhunedd, proud 'Mamgu' of Mererid, Brynmor, Peder, Morgan, Saran and Arthur, fond sister of Margaret and the late Basil, John and Roger. Public funeral service on Wednesday, November 15 at Penuel Cemaes Chapel, Glanrhyd at 11.30am. No flowers by request but donations if desired, to the 'Oxygen Therapy Unit, Cardigan' c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.