Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Death Notice

Hywel THOMAS

Published on 31/10/2023

THOMAS Hywel Yn dawel ar ddydd Sul 22ain o Hydref 2023 yng nghartref gofal Parc y Llyn nursing home, Hwlffordd. Bu farw Hywel yn 76 mlwydd oed, mab y diweddar Fred a Gwyneth Ael Y Bryn, Pontsian. Gwasanaeth cyhoeddus yng nghapel Llwynrhydowen, Pontsian ar ddydd Iau 9fed o Dachwedd 2023 am 1 o'r gloch. Ymholiadau pellach i Gwilym C. Price ei fab a'i ferched, 1&2 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan. 01570 422673.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.