Welcome to our new look

We've updated the visual design of our death notices to create a more fitting and lasting place to remember those we have lost.

I'm looking for celebrations
Death Notice

Arwel Jones

Published on 16/11/2021

JONES Arwel Yn dawel yn ei gartref, yng nghwmni ei deulu, ddydd Sadwrn, Tachwedd 6, 2021 John Arwel Jones, 31 Maesglas, Aberteifi yn 93 mlwydd oed. Priod annwyl Glenys, tad cariadus Jeffrey, Margaret ac Ann, tad-yng-nghyfraith parchus Rhys, tadcu tyner Owain ac Elin, hen-dadcu balch Kelyn a brawd hoffus Valmai. Gwasnaeth cyhoeddus ddydd Iau, Tachwedd 18 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 12.15 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir i 'Prostate Cancer' trwy law Mrs Lowri Evans Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, Ffon: 01239 621192.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.

Sign in to add a tribute