Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Eirwyn James

Published on 07/11/2023

MR EIRWYN JAMES CWMBERLLAN, BLAENFFOS Dymuna'r teulu ddiolch o galon I berthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn neu profedigaeth o golli Eirwyn. Diolch I'r Parchedig Llunos Gordon am gymeryd y gwasanaeth yng Nghapel Gorffwys y Netpwl ac hefyd yn Mynwent Bryn Bethel. Diolch hefyd I Mr Ceirwyn John a'I Fab am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas. Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion o £740.00 a dderbyniwyd tuag at Uned Therapi Ocsigen Aberteifi. Diolch o galon i bawb.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.