Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

James Gerallt DAVIES

Published on 31/10/2023

DAVIES James Gerallt (gynt J. Gerallt Davies a'i Fab) Dymuna Mererid, Noel a Ruth, plant y diweddar Gerallt ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd ac a dderbyniwyd adeg ei farwolaeth. Diolchir hefyd am y swm anrhydeddus a ddanfonwyd tuag at 'Macular Degeneration Society'. Hoffai'r teulu ddiolch i'r ymgymerwr Maldwyn Lewis, Penrhiw-pâl am ei waith trwyadl a sensitif.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.