Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Sandbrook Olive

Published on 21/02/2023

SANDBROOK Olive Hoffai Ronnie a Brenda ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a dderbyniasant yn eu profedigaeth, ac am y rhoddion tuag at Cyfeillion Cartref Llwyndyrys. Diolch hefyd i'r Parchedig Sian Elin Thomas am ei chefnogaeth a'r gwasanaeth urddasol yn Amlosgfa Parcgwyn, ac i Colin Phillips am bob cymorth wrth drefnu'r angladd.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.