Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Bowen Andrew

Published on 29/11/2022

Andrew Bowen Dymuna Len Bowen, a theulu y diweddar Andrew Bowen ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o garedigrwydd a chydymdeimlad a estynnwyd tuag atynt yn ddiweddar yn eu profedigaeth o golli mab, brawd, brawd-yng-nghyfraith ac ewythr hoffus. Diolch am yr holl gardiau, galwadau ffac ymweliadau â Maesygrug. Len Bowen, and the family of the late Andrew Bowen wish to sincerely thank everyone for all the kindness and sympathy shown to them in their recent bereavement in the loss of a much loved son, brother, brother-in-law and uncle. Thank you for all the cards, phone calls and visits to Maesygrug.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.