Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Nance Volk

Published on 22/11/2022

VOLK Nance Dymuna teulu'r ddiweddar Nance Volk, Llysnewydd, Llandudoch, ddiolch o waelod calon am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd iddynt yn ystod eu profedigaeth o golli Mam a Mamgu annwyl. Diolch yn fawr i staff Cartref Nyrsio Brondesbury, Aberteifi am eu gofal diflino yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn oll wedi bod yn gysur i ni fel teulu. Diolch hefyd, am y rhoddion hael o £1000 a dderbyniwyd tuag at ymchwil clefyd y siwgr (Diabetes UK). Diolch i bawb am eu haelioni.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.