Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Dylan Rees

Published on 15/11/2022

Dylan Rees Dymuna Graham, Gwen a theulu'r diweddar Dylan Rees o Brynteifi, Penrhiw, Llandudoch ddiolch o galon am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrydd a estynnwyd iddynt yn ystod eu profedigaeth o golli mab, brawd, brawd-yng-nghyfraith, wncwl a ffrind hoffus iawn. Diolch am yr holl gardiau, ymweliadau, galwadau ffon a'r rhoddion hael tuag at Ymddiriedolaeth Elysennol Rygbi Cymru. Diolch yn fawr i'r Archddiacon Dorrien Davies am ei wasanaeth deimladwy ac i Colin Phillips a'i Ferched am y trefniadau trylwyr a gofalus.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.