Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

David Leslie Davies

Published on 08/11/2022

David Leslie Davies Dymuniad teulu'r diweddar David Leslie Davies Dryslwyn , Trewyddel ddiolch I bawb a wnaeth rhodd er cof am Leslie tuag at Y Red Cross a Cronfa Mynwent Brynbethel. Ddiolch i'r Parchedig Irfon Roberts am Gwasanaeth arbennig ac hefid i'r Trefnwr Angladdau Mr Peter Evans.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.