Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Martha Ann Lewis

Published on 03/10/2022

Lewis Martha Ann "Pattie" Dymuna Glenda, Ann a Keith ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd yn eu profedigaeth o golli Mam, Mam-gu a hen Fam-gu annwyl. Diolch am y holl gardiau, galwadau a danteithion derbyniwyd . Diolch i Parchedig Alwyn Daniels a Parchedig Sian Elin Thomas am ei theyrynged deimladwy a pharchus ym Mharc Gwyn ac i Paul Jenkins a'i Feibion am bob cymorth ac urddas o drefnu'r angladd. Diolch am y rhoddiion a dderbyniwyd i Ambiwlans Awyr Cymru.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.