Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Maisie James

Published on 22/08/2022

James Maisie Dymuna Maisie, Hafodwynog, Ffynnongroes, ddiolch i'r teulu, cymdogion a ffrindiau am y cardiau a'r galwadau lu, a'r holl flodau ac anrhegion a dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn 90 oed. Diolch yn fawr i bawb.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.