Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Eleanor Jones

Published on 02/08/2022

JONES Eleanor Dymuna teulu y ddiweddar Mrs Eleanor Jones, 50 Bro Teifi, Aberteifi ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeilad a ddangoswyd iddynt yn ystod ei profedigaeth. Diolch hefyd am y cyfraniadau hael a dderbyniwyd tuag at Gartref Llwyndyrys.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.