Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Iris Williams

Published on 02/08/2022

Williams Iris Dymuna Eirwyn a'r teulu ddiolch yn fawr am bob cydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd tuag atynt yn eu profedigaeth o golli gwraig, mam, mam-yng-nghyfraith, mamgu a chwaer. Diolch hefyd am y cyfraniadau hael a dderbyniwyd tuag at Uned y Byddar yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, ApHosbis TCymorth a Nyrsys Cymunedol Meddygfa Furnace House, er cof am Iris. Eirwyn and family wish to express their gratitude for the sympathy and kindness extended to them in their loss of a wife, mother, mother-in-law, grandmother and sister. Grateful thanks too for the generous donations received towards the Deaf Unit at Queen Elizabeth High School, TCymorth Hospice Appeal and Furnace House Community Nurses, in memory of Iris.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.