Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Gwyneth Johnson

Published on 02/08/2022

Diolch Gwyneth Johnson Dymuna Gareth, Sera ac Aled ddiolch i'w cymdogion a ffrindiau am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd yn eu profedigaeth o golli gwraig, Mam a Mam-gu hoffus i'w wyrion ac wyresau ar cyfnod hir o salwch. Diolch am lu o gardiau, galwadau ffrhoddion a blodau a dderbyniwyd. Diolch i'r gofalwyr fu yn gweini arni yn ei chartref ac yn ysbyty Llwynhelyg, Treforys a Glangwili. Diolch i'r parchedig Sian Elin am ei theyrnged deimladwy a pharchus ym Mharc Gwyn, ac i Ceirwyn John, Noyadd am bob cymorth ac urddas o drefnu'r angladd. Hefyd i bawb fu'n cynorthwyo gyda cheir, rhannu taflenni a chludo'r arch. Diolch am y rhoddion a dderbyniwyd i Ymatebydd Cyntaf Crymych.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.