Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Gareth a Mer Evans

Published on 25/07/2022

Evans Gareth a Mer DIOLCH Dymuna Gareth a Mer ddiolch am yr holl gardiau a dymuniadau da ar achlysur eu priodas Aur ar Orffennaf 15ed 2022. Diolch i aelodau o'r teulu am y parti annisgwyl.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.