Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Leslie Jenkins

Published on 28/06/2022

JENKINS Leslie Dymuna teulu y diweddar Les (Brynbwa gynt) ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch i bawb wnaeth ei helpu tra oedd yn byw yng Nghrymych ac i Gartref Highgrove, Hwlffordd am eu gofal ohono dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Diolch i'r Parchg. Siân Elin am ei gwasaneath yn yr Amlosgfa ac ar lan y bedd ym mynwent Capel Nebo. Hefyd, diolch i Mr Ceirwyn John am ei holl waith yn trefnu'r angladd. Diolch yn fawr i bawb.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.