Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Pat a Dai Baum

Published on 27/04/2021

BAUM Pat a Dai Dymuna Andrew, Richard a Sarah ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn eu profedigaethau diweddar o golli eu rhieni. Diolch i bawb a roddodd yn hael er cof amdanynt. Dymuna'r teulu hefyd ddiolch i'r Parchedig Irfon Roberts am wasanaethu gyda urddas yn yr angladdau ac i'r trefnwr angladdau, Mr Peter Evans, am bob cefnogaeth a ddangosodd i'r teulu ac am ei waith arbennig.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.