Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Henry Owen Griffiths

Published on 30/03/2021

Henry Owen Griffiths, Cnwc, Drefach-Felindre. Dymuna June, Philip, Lisa ar teulu ddiolch o galon i bawb am arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn ei profedigaeth. Diolch i Parchedig Aled Maskel am wasanaeth hyfryd, ac i Wyn Williams am drefni'r angladd gyda pharch ac urddas. Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion o £1,050.00 a dderbyniwyd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru er camdano.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.