Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Gwynfor Davies

Published on 23/03/2021

Gwynfor Davies Gwynfor Davies, Penlon. Dymuna Ann, Llinos, Ceiros, Aled a'r teulu diolch o waelod calon am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn eu profedigaeth o golli gwr, tad a thadcu annwyl. Diolch arbennig i'r Parchedig Jonathon Parker, Y Cynghorydd Wyn Thomas am y deyrnged teimladwy, Penry Williams, Huw Williams, Brian Howells, Dyfan Davies ac i Maldwyn Lewis am drefnu'r angladd gyda pharch ac urddas.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.