Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Peter Warren Williams

Published on 02/03/2021

Williams Peter Warren Morawel Rhosygilwen Cilgerran Dymuna Nicola Gareth ar teulu ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn ei profedigaeth. Diolch i'r Parchedig Huw George am wasanaeth hyfryd ar lan y bedd, i Emyr Phillips am ei deirnged teimladwy, ac i Colin Phillips a Lowri Evans am drefni'r angladd gyda pharch ac urddas. Cydnabyddir yn ddiolchgar y rhoddion o £1,400.a dderbyniwyd tuag at Cangen Aberystwyth o Dystroffi'r Cyhyrau er camdano.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.