Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Eurfron Jones

Published on 19/01/2021

EURFRON JONES Dymuna Lynne a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth o golli mam a mam-gu annwyl. Diolch i staff Hafan y Waun am eu gofal, i'r Parch. Jonathan Parker a'r Parch. Ganon Dewi Roberts am wasanaeth angladdol hyfryd, i aelodau Undeb y Mamau am roi blodau yn yr eglwys, ac i Dewi Davies am ofalu am y trefniadau. Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd er budd Hafan y Waun, er cof am Eurfron. Lynne and family wish to thank everyone for their sympathy and kindness following the loss of a cherished mother and grandmother. Heartfelt thanks also for the donations in memory of Eurfron.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.