Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations

Filters

Date:

Notice Type:
Acknowledgement

John Williams

WILLIAMS John Nance and the family of the late John Williams of Penycwm, Parcllyn wish to thank…
Published on 08/10/2019
Acknowledgement

Harriet Thelma Edwards

Harriet Thelma Edwards Dymuna teulu'r diweddar Thelma Edwards,ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad…
Published on 01/10/2019
Acknowledgement

Walford James

WALFORD JAMES Dymuna Mair a'r teulu ddiolch am bob caredigrwydd a chydymdeimlad a ddangoswyd…
Published on 03/09/2019
Acknowledgement

Evan David (Dewi) Williams

Evan David Williams (Dewi) Sunny Hill Cottage, Castell Newydd Emlyn Dymuna teulu y diweddar Dewi…
Published on 27/08/2019
Acknowledgement

Florence Herbert

HERBERT Dymuna Will, Nythfa, Brynhoffnant ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a…
Published on 06/08/2019
Acknowledgement

Endaf Arthen Evans

Endaf Arthen Evans Hoffai Bethan a'r teulu ddiolch yn fawr iawn am bob arwydd o gydymdeimlad a…
Published on 23/07/2019
Acknowledgement

Aerwyn Griffiths

Aerwyn Griffiths Dymuna teulu'r diweddar Aerwyn Griffiths, Graig, Mwnt, ddiolch am bob arwydd o…
Published on 18/06/2019
Acknowledgement

Louise Duckworth

DUCKWORTH Louise Tony, Louise's father, and the rest of the family would like it to be known that…
Published on 11/06/2019
Acknowledgement

Dilys Griffiths

DILYS GRIFFITHS Er Cof Annwyl am briod, mam, mamgu, hen-famgu a chwaer arbennig Dilys Myfanwy…
Published on 04/06/2019
Acknowledgement

Nancy Johnson

NANCY JOHNSON Dymuna teulu'r ddiweddar Nancy ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd…
Published on 02/04/2019
Acknowledgement

Margaret Hannah Davies

Margaret Hannah Davies Maggie Llysafon Dymuna Marlene a Lyn, Deian a Dorian, teulu'r diweddar…
Published on 02/04/2019
Acknowledgement

Hywel Williams

WILLIAMS Hywel Dymuna Carole a theulu'r diweddar Hywel Owen Williams, Ffinant, 16 Maes-y-Coed,…
Published on 02/04/2019