Ar nos Iau Hydref 8fed byddwn yn ymweld a Sgubor Harddwch Sioned James, Capel Iwan. Cysylltwch a Wenna a, rhagor o fanylion.