Disgwylir y Parchg. T.J. Irfon Evans i wasanaethu ym Methel p'nawn dydd Sul nesa' am 1.30. Bydd Oedfa Gymun yn Ebeneser fore Sul 11 am 9.45, pryd y gwasanaethir gan y Gweinidog, y Parchg. Wynford Thomas. Am 5 yr hwyr y bydd yr Oedfa Gymun yn Y Graig, a honno yng ngofal y Parchg. Ddr. Felix Aubel.